"Przeszłość zachowana w pamięci, staje się częścią teraźniejszości."

Historia Szkoły

 • 17 maja 1875 r.
  Rada Szkolna Krajowa przychylając się do prośby gmin Rozkochów i Źródeł, otworzyła szkołę filialną w Rozkochowie, przyłączając ją do szkoły etatowej w Kwaczale.
 • 1876 r.
  Mieszkańcy obu gmin wybudowali własnym kosztem parterowy murowany budynek szkolny (pod kierunkiem inż. dróg krajowych p. Recka).
 • 18 maja 1880 r.
  Rada Szkolna Krajowa na wniosek Rady Szkolnej Okręgowej, przekształciła szkołę filialną na etatową.
 • 12 stycznia 1886 r.
  Odbyło się uroczyste poświęcenie budynku szkolnego przez ks. Jana Filara, wikarego Babic.
  Ks. Jan Filar podarował szkole swój własny obraz przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus (obecnie znajduje się on w Kaplicy p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Rozkochowie).
 • 1 lutego 1890 r.
  Miejscowy nauczyciel celem podniesienia oświaty pomiędzy ludem, założył Kółko rolnicze, które
  z dniem 6 lutego przystąpiło do otwarcia sklepiku chrześcijańskiego.
 • 1906 r.
  Rada Szkolna Okręgowa nakazała utworzenie klasy nadetatowej na wniosek nauczyciela miejscowego.
 • 1909 r.
  Po porozumieniu z przewodniczącym Rady Szkolnej Miejscowej, przedłożono sprawę budowy nowej szkoły, ewentualnie nadbudowy piętra na starych murach, gdyż budynek ten stał się za ciasny dla młodzieży szkolnej.
 • 19 sierpnia 1911 r.
  Komisja z inspektorem szkolnym na czele, odebrała budynek i oddała go do użytku młodzieży szkolnej.
 • 19 października 1911 r.
  Rada Szkolna Okręgowa przekształciła szkołę na dwuklasową.
 • 1 sierpnia 1914 r. - 18 stycznia 1915 r.
  Kierownik szkoły Kazimierz Stankiewicz z powodu mobilizacji ogłoszonej 1 sierpnia 1914 r. poszedł do wojska. Rada Szkolna Okręgowa 9 listopada 1914 r. zawiadomiła, że przerywa naukę we wszystkich szkołach. Przerwa w nauce trwała do 18 stycznia 1915 r.
 • 14 - 17 kwietnia 1919 r.
  W Warszawie obradowano nad szkolnictwem w Polsce. Uchwalono obowiązkową siedmioletnią naukę szkolną.
 • Czerwiec 1935 r.
  Młodzież szkolna brała udział w usypywaniu Kopca Józefa Piłsudskiego w Krakowie.
 • 1 grudnia 1954 r.
  Po raz pierwszy objazdowe kino oświatowe wyświetlało filmy dla młodzieży szkolnej
  i mieszkańców. Seanse odbywały się raz w miesiącu.
 • 20 grudnia 1957 r.
  Po raz pierwszy w budynku szkolnym zabłysło światło elektryczne.
 • 6 lutego 1972 r.
  Uroczyste przecięcie wstęgi i oddanie do użytku nowego budynku szkoły - Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte.
 • 26 czerwca - 21 sierpnia 1972 r.
  Po raz pierwszy mieścił się w naszej szkole Ośrodek Kolonijny "BEZALIN" z Bielska - Białej.
 • 1973 r.
  Powstało ognisko przedszkolne dla dzieci w wieku 6 lat.
 • 4 września 2010 r.
  Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Rozkochowie.

Copyright (c) 2016