"Przeszłość zachowana w pamięci, staje się częścią teraźniejszości."

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Rozkochowie

AKT NADANIA SZKOLE IMIENIA


Dnia 5 listopada 1971 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie Kuratorium Okręgu Szkolnego dla województwa krakowskiego i miasta Krakowa nadało Szkole Podstawowej w Rozkochowie imię BOHATERÓW WESTERPLATTE.

Zródło: Biuletyn "135 LAT EDUKACJI W ROZKOCHOWIE", 2010 rok

Copyright (c) 2016